Regulamin

Regulamin sklepu internetowego milachoppers.pl

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

        Mila Emilia Kuszej z siedzibą przy ul. Okrężna 16, 84-252 Orle. 
        NIP (VAT): 5882396154, REGON: 221629681
        Tel.: +48 668-121-892 / e-mail: milachoppers@vp.pl

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach sklepu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz dokonanie płatności, zgodnie z wybraną formą.
 4. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, jednak realizowane będą one w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00.
 5. Zamówienia realizowane są 1 z 3 poniższych metod dostawy:
  - Przesyłka kurierska
  - Przesyłka kurierska pobraniowa
  - InPost Paczkomaty 24/7
 6. Zamówienie może wymagać potwierdzenia poprzez kliknięcie w link potwierdzający, znajdujący się w automatycznie generowanym e-mailu, po dokonaniu zakupu.
 7. W przypadku braku potwierdzenia lub nie dokonania płatności w określonym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 8. Płatność może zostać dokonana 1 z 5 następujących metod:
 • Gotówką – w przypadku opcji wysyłki za pobraniem (dodatkowa opłata w wysokości 5 zł)
 • Przelewem natychmiastowym
 • BLIK'iem
 • Przelewem tradycyjnym na konto bankowe nr 84 2490 0005 0000 4600 1163 2900
 • Za pośrednictwem PayU
 1. W przypadku płatności przelewem, zamówienie zostaje uznane za przyjęte do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. Czas realizacji zamówień uzależniony jest od dostępności towaru w magazynie Sprzedającego oraz od dostępności towaru u producenta. Podany czas dostawy odnosi się do dni roboczych. Rzeczywisty czas dostawy może różnić się od czasu podanego na stronie sklepu. W takim przypadku Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego, o przewidywanym terminie dostawy.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
 7. Podany na stronie, czas dostawy odnosi się do 1 sztuki, opakowania, pary lub kompletu.
 8. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zakupu towaru w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez niego towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail podany w pkt. 1 lub w formie papierowej na adres Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, wraz z kosztami transport. Sposób zwrotu pieniędzy zostanie określony przez Zamawiającego.
 10. Na każdy sprzedany towar wystawiona zostaje faktura VAT.
 11. Faktura VAT wystawiana jest na dane podane w formularzu podczas zakupu towaru.
 12. Zamówienia składające się z kilku produktów, z których jeden z produktów nie jest dostępny w magazynie, realizowane są po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów, chyba że Zamawiający poinformuje drogą mailową Sprzedawcę o chęci realizacji zamówienia w kilku wysyłkach. W takim przypadku koszt dostawy może ulec zmianie. Zamawiający jest indywidualnie informowany o dostępności towaru oraz czasie realizacji przesyłki przez Sprzedawcę.
 13. Koszt dostawy leży po stronie Zamawiającego. Wartość kosztu dostawy określona jest w formularzu zamówienia i jest automatycznie doliczana do wartości zamówienia.
 14. W przypadku zamówień ważących powyżej 30 kg lub ponadgabarytowych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany kosztu dostawy. W takim przypadku musi niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.
 15. Produkty posiadają gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe informacje nt. gwarancji dostępne są u Sprzedawcy.
 16. Gwarancje i reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę. W przypadku wątpliwości, co do roszczeń gwarancyjnych, Sprzedawca ma prawo konsultować się bezpośrednio z producentem, o czym poinformuje Zamawiającego. Uszkodzenia mechaniczne nie będą rozpatrywane pod kątem gwarancyjnym.
 17. Każda reklamacja musi zostać zgłoszona do Sprzedawcy w formie pisemnej (e-mail). Sprzedawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 7 dni roboczych. Termin rozpatrywania reklamacji ustalany jest w każdym przypadku indywidualnie.
 18. W przypadku rozpatrywania gwarancji lub reklamacji, koszt dostawy towaru do siedziby sklepu leży po stronie Zamawiającego.
 19. Koszt dostawy towaru do klienta, po naprawie/wymianie gwarancyjnej leży po stronie Sprzedawcy.
 20. Wyłącza się odpowiedzialność firmy Mila Emilia Kuszej za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie przewozu. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Klient powinien sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz niezwłocznie zgłosić ten fakt do Mila Emilia Kuszej w formie pisemnej drogą elektroniczną.
 21. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 22. Zdjęcia produktów są jedynie zdjęciami poglądowymi, a dostarczony produkt w rzeczywistości może wyglądać inaczej niż na zdjęciu produktu.
 23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 24. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 25. Każdy zarejestrowany użytkownik sklepu ma prawo wglądu do swojego konta i zawartych w nim danych, a także ma prawo żądać całkowitego usunięcia jego danych osobowych ze sklepu.
 26. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 27. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl